torsdag 21 oktober 2010

Den svenska modellen-outsourcing av moderskapet

Dagens Nyheter ledarartikel "Önskekarusellen" refererar till den debatt som pågått i Europaparlamentet. Många vill införa statliga välfärdssystem, liknande här i Sverige, för att stimulera kvinnor att både föda barn och förvärvsarbeta samtidigt. Men är den svenska modellen egentligen så lyckad? Visserligen föder europeiska kvinnor färre barn, men europeiska barn och ungdommar mår betydligt bättre än svenska. Det finns internationella studier som pekar på sambandet mellan psykisk hälsa och en nära anknytning till föräldrarna. Kanske är det moderskapet som måste uppvärderas i Europa? - Moderskapet som ett oersättligt och ovärderligt arbete. Outsourcing kanske passar för somliga företag - men inte för AB Familjen. Nej till outsourcing av mammor!