måndag 28 januari 2008

Ja till vårdnadsbidrag

Angående artikeln Partierna svänger om vårdnadsbidrag i Lund.

Tack till de kommuner som beslutar att införa vårdnadsbidraget. Det visar på respekt för medborgarnas uttryckliga önskan om stärkt valfrihet och mer tid för barnen. Haro gläds med många, många föräldrar och barn, men önskar att alla fick möjligheten. Det är helt ofattbart att man kan motsätta sig denna reform i en tid när barn och ungdomar helt tydligt uttalar och visar att de vill ha mer tid med sina föräldrar.

Det är dessutom en viktig, om än otillräcklig, jämställdhetsreform, med ett försiktigt erkännande av det värdeskapande arbete det är att ta egen omsorg om barn.

Vårt samhälle bygger sedan länge på en rationalistisk utopi, där nära, kärleksfulla relationer och småskaliga, personliga visioner har fått stå tillbaka för kallt kollektivistiskt och likriktande vinsttänkande.

Låt oss gemensamt sträva efter ett människovänligt samhälle. Vårdnadsbidraget är en början.

Klicka på Äldre inlägg för att läsa fler bloggar från Haro om vårdnadsbidrag, familjepolitik och jämställdhet.